HEMSLÖJD

på Upplandsmuseet

Aktuell information hittar ni i menyn till vänster och på hemslöjdens bloggsida: http://slojdhander.wordpress.com/

 

Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län

Som hemslöjdskonsulenter i Uppsala län samordnar och utvecklar vi den statligt finansierade slöjdverksamheten.  Uppdraget är att planera, samordna och göra insatser för att tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.

Vi arbetar för att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv. En viktig del är att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Hemslöjd förenar traditioner, generationer, kulturer, dåtid och nutid.
Den är global och gränslös.
Vi förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker, initierar projekt och verkar för att slöjden ska leva vidare och utvecklas både som kulturyttring och näringsgren över hela länet.

Samarbetsparterna är många, till exempel skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konstnärer och formgivare, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, vävföreningar, svarvföreningar, hushållningssällskap samt myndigheter och näringsliv.

Hemslöjd berör och engagerar. Hemslöjd finns här och nu och handlar om lusten till det handgjorda, om hållbarhet och om framtiden. I vår strävan efter en hållbar livsstil fungerar hemslöjd som en viktig inspirationskälla. Här ryms kunskap om kretslopp och hållbar konsumtion. Slöjden ger oss också möjlighet att förena tanke och hand. Slöjden bjuder in och sammanför många människor. Den är en vägvisare in i framtiden.

Här i Uppsala län finns tre länshemslöjdskonsulenter –
välkommen att kontakta oss, uppgifter under "Kontakt".

Vi ses i slöjden!

AnnKristin Hult - hemslöjdskonsulent textil

Pea sjölén - hemslöjdskonsulent hårdslöjd

Elin Danielsson - hemslöjdskonsulent barn och ungdom   

Upplandsmuseet • Fyristorg 2 • 753 10 Uppsala • Tel: 018-169100 • info@upplandsmuseet.se