Foto

Ensilage på åker. Foto: Olle Norling. Upplandsmuseet.

Foto: Olle Norling. Upplandsmuseet.

Den fotografiska verksamheten är viktig för Upplandsmuseet. De stora bildsamlingarna liksom den kunskapsuppbyggande verksamheten kräver professionella fotografer. Genom att långsiktigt arbeta   med fotodokumenterande verksamhet, byggs en kulturhistorisk bildbank upp. 

Upplandsmuseets fotografer jobbar också med bildbeställningar och uppdrag från andra institutioner och privatpersoner. Bilder från Upplandsmuseets samlingar kan beställas för privat bruk, forskning och publicering, se prislista.

Nyfotografering av föremål samt övriga fotografiska uppdrag utföres enligt överenskommelse.

För frågor och beställning kontakta: Olle Norling tel: 018-16 91 56 eller e-post enligt modellen fornamn.efternamn@upplandsmuseet.se

 

 

Upplandsmuseet • Fyristorg 2 • 753 10 Uppsala • Tel: 018-169100 • info@upplandsmuseet.se