Infotek

3 maj 2018
Plats: Upplandsmuseet Tid: 15.00–17.00

Träffa Sara Hallén som berättar om livet efter en motorcykelolycka.

Arr: Infotekscafé om funktionshinder