Program till Sparade ögonblick

26 februari 2017
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl13-16
Några unga killar på 1960-talet på Nybron mitt i Uppsala

Pressfotografi är tema för den här eftermiddagen där det även erbjuds god fika.

Kl. 13 – 14 Antikvarie Barbro Björnemalm visar pressbilder ur Upplandsmuseets samlingar
Kl. 14 – 16 serveras kaffe och biskvier i caféet, kostnad 50:-
Kl. 14.30 – 15.30 Pressfotografi förr och nu - samtal mellan pressfotografen Staffan Claesson och antikvarie Barbro Björnemalm