Temadag: Vi minns våra döda

28 oktober 2017
Plats: Upplandsmuseet Tid: 13-16
Temadag: Vi minns våra döda Äldre gravvårdar vid kyrkoväggen, Härkeberga.Foto Olle Norling, Upplandsmuseet

Programdag om gravar, skelett och ceremonier. Utgångspunkt är vår utställning Minns Att Jag Levat och temat är döden och vårt sätt att bevara minnet av de människor som dött.

12.00–17.00          Musset är öppet. Fri entré!

12.00–16.30          Kaffe och kakor till försäljning

13.00–16.00          Skaparverkstad för barn

13.00                     Visning av utställningen Minns Att Jag Levat

13.30                     Skelett och andra döingar. Barnvisning.

13.30                     Död sedan länge – om forna tiders gravskick. Föredarag med arkeolog Malin Lucas.

14.30                     Anna Margaretas lik 1646–1549. Dynamisk kamp om de dödas ben. Föredrag med historiker Alexander Engström.

15.00                    Skelett och andra döingar. Barnvisning.

15.30                    Gravkonst och symboler. Föredrag med antikvarie Agnetha Pettersson.

Välkomna!