Aktuellt

Aktuellt Pall med virkade detaljer. Foto: Annkristin Hult

Som hemslöjdskonsulenter i Uppsala län samordnar och utvecklar vi den statligt finansierade slöjdverksamheten. Vi arbetar för att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv. En viktig del är att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Här kan du ta del av våra aktuella aktiviteter och vad som är på gång just nu. Mycket händer i Uppsala, men även runt om i länet.

Sätta pris och ta betalt _program.jpg