Projekt

Projekt Roslagsfår i den uppländska skärgården. Foto:xxx

Här berättar vi om pågående och tidigare projekt, ofta i samarbete med andra län eller samarbetspartners.

Tuskaft – den enkla vävtekniken
Tuskaft är en av de ursprungliga vävbindningarna, ibland litet bortglömd till förmån för mer komplicerade bindningar. Tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Stockholm och Uppland Sörmlands vävare visar vi drygt 50 vävar i en vandringsutställning som under våren 2017 kommer att visas i Stockholm. Bidragen kommer från vävare från vårt område, men även från andra delar av landet.Här ges exempel på variationer i färg, material och kvalitéer. Alla i samma mått och teknik – den enkla(?) tuskaften…


Från lamm till tröja
Under 2013 arbetade vi med projektet Från lamm till tröja med att kartlägga användningen av svensk ull i Uppsala län. Vi intervjuade fårägare, spinnerier, formgivare, konsthantverkare, formgivare och slöjdare för att få en bild av hur man använder den svenska ullen.

Ryktet sa, att upp till 90% av ullen slängs bort. Nu, efter tre år, kan vi se att mycket ull slängs bort, men vi jobbar för att sprida kunskap och information om hur ullen kan användas och uppmärksammas som en resurssnål och hållbar fiber. Det gör vi genom fortbildningar, studieresor, studiebesök och andra aktiviteter som stärker kunskapen om ull i det nätverk på 150 personer som bildats, alla med olika kopplingar till ull och hantverk eller småskalig industri i Uppland.

I augusti varje år arrangeras Ullmarknaden i Österbybruk, som samlar ca 300 besökare som erbjuds kurser, föreläsningar och högklassiga ullprodukter.

Järnprojektet
Under ett par år har vi arbetat i ett projekt med arbetsnamnet ”Järnbyg(g)d” tillsammans med kollegorna i Gävleborg och Dalarna. Syftet är att skapa en bild av järnproduktionen i de tre länen både i dåtid och idag, samt att bilda ett nätverk för de aktiva smederna i de tre länen. Några av Uppsala läns smeder presenteras på vår blogg slöjdhander.