Skapande skola

Skapande skola Elever undersöker medeltida föremål. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Vill ni jobba med kulturarv i ett Skapande skola-projekt? Upplandsmuseet arbetar med hela Upplands historia, i utställningar, pedagogiska program och ute i kulturmiljön.

Skapande skola är en statlig satsning på mer kultur i grundskolan. Pengarna fördelas av Kulturrådet.

För Skapande skola-pengar kan ni:

  • boka ordinarie visningar av våra fasta eller tillfälliga utställningar
  • göra besök på Disagården och Walmstedtska gården, våra museimiljöer från 1800-talet
  • arbeta fördjupande med kulturhistoria, nära skolan, eller över hela länet
  • koppla ihop kulturhistoria med hållbar utveckling, genus, mångfald m.m.
  • kombinera kulturarv och slöjd tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län

Kontakta oss för en diskussion om hur vi tillsammans kan utveckla ett projekt. Kostnader beror på innehåll och omfattning, kontakta oss för exempel.