Det delade landet

Det delade landet Skridskor använda på Dalälvens is av ättlingar till det samiska par som under tidigt 1800-tal slog sig ner i Nora socken. Den samiska familjen anställdes av socknen för att sköta arbeten som slakt och visst hantverk. Kvar finns inte många berättelser om vad det innebar att vara samer i bondesamhället, men materiella spår av ättlingarnas vardag finns bevarat. Foto: Cecilia Bygdell, Upplandsmuseet.

Har du familjeberättelser om samisk historia i vårt län? Vi söker efter personer som kan berätta om vad som blev kvar av arvet hos ättlingarna till samer i Mellansverige. Vad betyder det idag att ha förmödrar och förfäder som en gång tillhörde länets bofasta samiska befolkning?

Samer har en lång historia i Uppsala län. Här har samer levt i århundraden på genomresa eller som bofasta. Renar har betat i skogarna och handel har ägt rum. I början av 1800-talet beslöt sig några av socknarna i nuvarande Heby kommun att anlita så kallade ”sockenlappar”. Ett system med av socknen kontrakterade samiska hushåll fanns redan norröver sedan nästan hundra år. Uppgifterna kunde vara att sköta slakt av hästar, hundar och katter åt bondebefolkningen. Men samerna var också goda jägare och tillverkare av slöjdprodukter som tennbroderier och rotarbeten. Hushållet levde ofta på utmarkerna, en bit ifrån byarnas bondebebyggelse. Bland dessa samer fanns väl etablerade kontaktnät och en tydlig och uttalad samisk identitet, till stor del sammankopplad med de arbetsuppgifter de hade att sköta.

När samhället förändrades under andra halvan av 1800-talet, försvann institutionen med ”sockenlappar”. Deras specifika kunskaper och arbetsuppgifter behövdes inte längre på samma sätt. Speciella hästslakterier etablerades och efterfrågan på samernas hantverksprodukter minskade. De före detta ”sockenlapparna” blev torpare eller arbetare, och i de officiella källorna försvinner kopplingen den samiska identiteten.

Vi söker efter personer som kan berätta om vad som blev kvar av arvet hos ättlingarna till dessa samer, om arvet har förvaltats eller förkastats under 1900-talet och vad det betyder idag att ha förmödrar och förfäder som en gång tillhörde länets bofasta samiska befolkning. Känner du till att det finns samer som verkat som ”sockenlappar” i din familj, vill vi gärna ta del av din berättelse!