Sparade ögonblick

Unga kvinnor som gör gymnastik. De hoppar samtidigt med armarna utsträckta.

I Upplandsmuseets samlingar finns minst 1,5 miljoner pressbilder. Sparade ögonblick är ett bokprojekt som ska fördjupa kunskapen om ett antal av dessa bilder. Boken berättar också om människor och händelser i Uppland från mitten av 1930-talet till mitten av 1970-talet.

Projektets utgångspunkt är Upplandsmuseets omfattande samling av pressfotografier. Övervägande delen av de händelser och de människor som fotografierna avbildar är mer eller mindre anonyma för oss idag. Ett av projektets syften är att koppla pressbilderna till den då tid de skapades och till de dagstidningar på vars uppdrag fotografierna togs, dvs. Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet.

Projektet har resulterat i en fotobok som beskriver Uppsala län under folkhemsperioden åren 1935 - 1975. Exempel på ämnesområden: utbildningsväsendet, bostäderna, arbetsmarknaden, fritiden, ungdomarna, de äldre, sjukvård och hälsa, folkbildning och kroppskultur, mm. I boken ska även ingå kortare information om de fotografer som tog bilderna: Paul Sandberg, Uppsala-Bild och Arbetarbladets Tierpsredaktion.

Boken finns att köpa i museets butik.

Tryckningen av boken Sparade ögonblick. Folkhemmets pressbilder i Upplandsmuseets samlingar har möjliggjorts genom generöst bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.