Föreläsning: Förändringens tid. Samhälle och människor under yngre järrnålder

30 mars 2023
Plats: Gamla Uppsala museum
Föreläsning: Förändringens tid. Samhälle och människor under yngre järrnålder Charlotte Hedenstierna-Jonson. Foto: Linda Koffman

Nu har vi kommit fram till sista tillfället för vår föreläsningsserie om Upplands äldsta tid, som ordnas i samarbete med forskare från Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala Universitet.

I den sista föreläsningen avhandlar vi yngre järnålder och det är Charlotte Hedenstierna-Jonson som berättar om ”Förändringens tid: samhälle och människor under yngre järnåldern”.
 
Föreläsningen hålls på plats i Gamla Uppsala och går inte att delta i digitalt. Ingen förbokning. Evenemanget ingår i ordinarie inträde. Dörrarna öppnar kl. 18.00, föreläsningen börjar kl. 19.00 och beräknas vara slut ca 20.00.