Arkeologidagen 2021

29 augusti 2021
Tid: kl.10
Arkeologidagen 2021 Hågahögen, Skandinaviens rikaste bronsåldersgrav. Foto Malin Lucas.

Följ med på guidade turer med Upplandsmuseets arkeologer vid fyra spännande platser i Uppsala län.

Arkeologidagen är en nationell temadag för alla som vill upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter.

I år guidar Upplandsmuseets arkeologer vid fyra spännande platser i Uppsala län. Ta chansen att träffa oss och upptäck mer om Upplands förhistoria och medeltid.

Visningarna hålls utomhus med omtänksamt avstånd.

Fri entré.

Se program för Arkeologidagen: www.raa.se/arkeologidagen

Sociala medier använd #arkeologidagen

Program:

10.00-11.00

Lingnåre kulturreservat i Hållnäs

Upptäck det vikingatida- och medeltida kulturlandskapet i Lingnåre med oss! Här finns lämningar av gravar, bebyggelse och andra spår som berättar om de första invånarna på Hållnäshalvön. Sedan 2004 är Lingnåre ett av två kulturreservat i Uppland med ett unikt bevarat kulturlandskap.  Flera spännande fynd har gjorts på platsen vid arkeologiska undersökningar.

Lingnåre ligger på Hållnäshalvön. Kör väg 76 fram till Skärplinge, sväng vänster mot Hållnäs. Kör 8 km mot Hållnäs kyrka, tills du kommer till en korsning. Sväng där höger och direkt till vänster. Parkeringen rymmer ca 20 bilar. Med buss går du av vid Sikhjälma vägskäl och promenerar ca 300 m till området. Väl framme vid Lingnåre finns en informationslada, skyltar och torrtoalett. Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser eller tillgängligheten.

 

10.00-12.00

Hågahögen och Hågakyrkans hemligheter

Kom till den mytomspunna Hågahögen, Skandinaviens guldrikaste bronsåldersgrav. Den imponerande gravhögen och dess unika fynd berättar om livet och döden för 3000 år sedan. Är det Kung Björn som fått sin sista vila i högen eller tyder arkeologiska upptäckter på något annat?

Hågakyrkan kallas den konstruktion som ligger strax söder om Hågahögen. Konstruktionen som är ca 40 x 15 m för tankarna till en kyrkoruin. Men vad är det för stenkonstruktion och vad har arkeologerna hittat här?

Hågahögen och Hågakyrkan ligger ca 4 km väster om Uppsala centrum. Följ Hågavägen mot Hågaby. På vänster sida finns en p-plats med skylt mot naturreservatet. Parkeringen rymmer ca 15-20 bilar. Med UL-buss linje 2, går du av vid hållplats Håga gård och promenerar ca 100 m. Vid parkeringen finns en torrtoalett. Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser eller tillgängligheten.

 

14.00-15.00

Runstensrunda i domkyrkoområdet

Runstenarna står tätt i centrala Uppsala runt domkyrkan och i Universitetsparken. Men varför står de där och vad kan de berätta om vår förhistoria? Följ med på en runstensrunda och lär dig mer om runor, runstensresande och bruket av vår historia. Passa också på att se vår runstensutställning ”Tyde den som kan” som visas på Upplandsmuseet.

Runstensrundan utgår från Upplandsmuseets gård på S:t Eriks torg 10. Vi promenerar till domkyrkan samt till Universitetsparken. Parkeringsmöjligheter finns närmast på S:t Eriks torg. Lättillgängligt. WC finns på Upplandsmuseet.  Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser.

 

14.00- 15.00

Rysskullarna i Älvkarleby

Följ med till ett av norra Upplands största gravfält – Rysskullarna. Här finns över 100 järnåldersgravar i form av högar och stensättningar som berättar om livet och döden under vikingatiden. Hör om de spännande fynden som gjorts på gravfältet och hur det fått sitt namn.

Gravfältet Rysskullarna ligger på Västanå nära Dalälven strax nordväst om Älvkarleby samhälle. Från Älvkarlebyfallen kör norrut på Västanåvägen i 2,5 km. Från Skutskär kör söderut på väg 76 och sväng av på Västanåvägen och kör denna i 2,5 km. Gravfältet ligger på Västanåvägens västra sida. Med UL-buss 502 gå av vid Västanån Norra. Parkeringsplatser finns, men antalet platser är begränsade. Upplandsmuseet ansvarar ej för parkeringsplatser eller tillgängligheten.

Med reservation för ändringar.