Det uppländska folkets historia

18 november 2019
Plats: Upplandsmuseet, kl. 18
Det uppländska folkets historia

En föreläsningsserie arrangerat av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Utopi på prärien– Skuldsatt men syndfri. Om uppländska bönders utvandring till USA på 1840-talet med Irene Flygare, docent och Marja Erikson, FD, Upplandsmuseet.