Föredrag - Demokratin 100 år!

18 september 2021
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl.14
Föredrag - Demokratin 100 år! Museet ligger i Akademikvarnen mitt i Fyrisån. Foto: Bengt Backlund

Följ med på ett föredrag med tema demokrati.

Om kampen för allmän och lika rösträtt från Uppsalas horisont. Föredrag med Agnetha Petersson, antikvarie. 

Ca 60 min. 

Max 15 personer. Hämta ut biljett från kl.12 samma dag i museets reception. Gratis. 

Med reservation för ändringar.