Litterär salong i Walmstedtska gården

27 oktober 2018
Plats: Walmstedtska gården, Sysslomansgatan 1 Tid: kl. 15–16
Litterär salong i Walmstedtska gården

Litterär salong utifrån boken Elisabeths berättelse, med författaren Marit Jonsson.

Elisabeth var mellandottern i familjen Rydin och boken bygger på hennes dagböcker, skrivna vid 17 års ålder. Hur var det att växa upp som ung kvinna i det sena 1800-talets Uppsala? Marit Jonsson berättar också om arbetet med boken och sökandet efter ledtrådar i familjearkivet.