Minivandring - Kulturkvarteret Walmstedtska gården

3 september 2021
Tid: kl.16
Minivandring - Kulturkvarteret Walmstedtska gården Foto: Walmstedtska gården.

Följ med på minivandring kring Kulturkvarteret Walmstedtska gården.

Minivandring runt Kulturkvarteret Walmstedtska gården med Per Lundgren, bebyggelseantikvarie och Stina Flink, museipedagog. 

Varje fredag kl 16 erbjuder vi en gratis visning, cirka 30 minuter.

Plats:Samling på Upplandsmuseets gård. 

Ca 30 min.

Max 15 personer. Hämta ut biljett från kl.12 samma dag i museets reception. Gratis.

Kläder efter väder. 

Med reservation för ändringar.