Minivandring – Kulturkvarteret Walmstedtska

23 april 2021
Plats: Samling på Upplandsmuseets gård. Tid: Kl.16
Tvåvåningshus med gul träpanel, vita fönster och gröna fönsterluckor. Stentrappa med ramp framför ytterdörren. Till vänster finns ett träd och bakom det del av ett uthus i samma gula färg. Walmstedtska gården ligger bredvid Saluhallen. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Flyttas fram till bättre tider!

Kom på en minivandring med berättelser om Walmstedtska gården och dess byggnader med Per Lundgren, bebyggelseantikvarie och Stina Flink, museipedagog. Ca 30 min.

Med reservation för ändringar