Öppen visning av 7 kg järn

16 november 2018
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl 15
Öppen visning av 7 kg järn Foto: Pea Sjölén

Se vad som blev skapat av en kubikdecimeter järn, sju kilo i form av en kub, som smederna fick att jobba med. Det kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning.

Varje fredag kl 15 erbjuder vi en gratis visning, cirka 30 minuter, av en av våra utställningar.

Visningen tar cirka en halvtimme.

Tid: kl 15-15:30
Plats: samling i aktuell utställning
Fri entré