Öppen visning av Tiden i rummet – bostad

22 februari 2019
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl. 16
Halsringar från järnåldern, i silver.

Kom på en guidad visning av vår utställning om Upplands forntid med en av museets arkeologer.

Varje fredag kl 16 erbjuder vi en gratis visning, cirka 30 minuter, av en av våra utställningar.

Plats: samling i den aktuella utställningen
Fri entré