Öppen visning av Vårt Uppsala – Det folket byggde, folkrörelserna i staden

17 maj 2019
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl. 16
Öppen visning av Vårt Uppsala – Det folket byggde, folkrörelserna i staden Foto ur Upplandsmuseets samlingar

Kom på en guidad visning i vår utställning om Uppsalas historia. Byggnadsantikvarie Agnetha Pettersson berättar om de olika folkrörelserna i staden.

Varje fredag kl 16 erbjuder vi en gratis visning, cirka 30 minuter, av en av våra utställningar.

Plats: samling i den aktuella utställningen
Fri entré