Reunited in Bishop Hill – film och samtal

16 november 2019
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl. 14–15.30
Reunited in Bishop Hill – film och samtal Foto: Lou Lourdeau

Filmvisning och rundabordssamtal om släktskap, emigration och Bishop Hill.

Reunited in Bishop Hill with Hans Rosling är en film om hur Hans Rosling återförenas med släktingar i Bishop Hill. Han får lära sig mer om emigranternas liv. Filmen visar hur historien om släkternas livsöden förenar människor och blir samtidigt en kommentar om emigration idag.

Efter filmen (som är 15 minuter lång) följer ett rundabordssamtal om släktskap, emigration och Bishop Hill. Samtalet leds av Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia vid Sveriges radio. OBS! Arrangemanget är på engelska.

Medverkande:
Anna Rosling Larsson, lektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, och dotter till Hans Rosling
Janene Lourdeau, Hans Roslings släkting i Bishop Hill, medverkar i filmen
Martha Ray, Hans Roslings släkting i Bishop Hill, medverkar i filmen
Harald Runblom, professor emeritus i historia, styrelseledamot i Bishop Hill sällskapet
Iréne Flygare, docent i agrarhistoria, tidigare forskningschef på Upplandsmuseet

Fri entré. Begränsat antal platser.

In English:

The film Reunited in Bishop Hill with Hans Rosling follows Hans Rosling as he is reunited with relatives in the former Swedish utopian colony of Bishop Hill, Illinois, USA. Rosling learns more about these immigrants’ lives and their fate. The film not only explores the story of how the families are reunited but is also a commentary on migration today. 
After the film there will be a roundtable discussion about family connections, migration and the Bishop Hill colony. The discussion is led by Tobias Svanelid from Swedish Radio.

Participants:
Anna Rosling Larsson, daughter of Hans Rosling, senior lecturer at the Department of Ecology and Genetics, Uppsala University.
Janene Lourdeau, relative in Bishop Hill and cast in the film.
Martha Ray, relative in Bishop Hill and cast in the film.
Harald Runblom, professor emeritus in History and representative from The Bishop Hill Society.
Iréne Flygare, associate professor in Agrarian history.