Spinnträff för alla i hemslöjdens lokaler

17 mars 2018
Plats: Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i gränden
Spinnträff för alla i hemslöjdens lokaler

Prova på att spinna ull. Ta med din spinnrock (eller låna på plats) och kom! Vi spinner, pratar ull och ser en film om ull.

Ingen anmälan – kom och prova på!

Vi har redskap för dig som inte kan ta med
egna. Handledare som visar tekniker och olika sätt
att karda/spinna finns på plats. Ingen anmälan, ingen kostnad.

Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i gränden

Välkommen hälsar
Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet!