7kg järn

Ny utmanande utställning med järnsmide i fokus. Invigning 9 nov. på Upplandsmuseet

 

Smide 7 kg

 

 

 

"7 kilo järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning”

Nu pågår ett unikt smidesprojekt om järnets formbarhet och kärleken till smide.
Utmaningen som vi gett nio smeder är: Vad kan man göra av 7 kilo järn?

 

Nio, av en jury utvalda smeder från Uppsala, Gävleborg och Dalarna, har fått en kubikdecimeter järn, i form av en kub som väger ca 7 kg.
Mellan april och juni ska varje smed forma järnstycket efter sin egen idé. Hur kommer de att ta sig an denna uppgift?

Projektet vill visa på järnets unika egenskaper och hur dagens smeder tar sig an järnets formbarhet och utmaningar utifrån sin passion till smidet.

De färdiga smidesobjekten ska resultera i en utställning på Upplandsmuseet som invigs 9 november 2018 och som sedan vandrar vidare till Gävleborg och Dalarna.
I utställningen kommer besökaren dels att kunna känna på råmaterialet, järnkuben, och dels följa processen från klump till konstverk via bild och film. 

En central del i projektet är att en filmare följer projektet och lyfter fram smedernas process. Filmen visas sedan bl.a. som en del av den färdiga utställningen.

Projektet 7 kg järn är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna på Stiftelsen Upplandsmuseet, Dalarnas hemslöjdsförbund och Region Gävleborg.
Samarbetsparter är också Sveriges Konstsmidesförening, Treard Event samt föreningen Våga smida.

 

Lär artikel om utställningen och om smeden Erika Galle: Klicka här (artikel öppnas i nytt fönster)

 

För mera information om 7 kg kontakta:

 

Pea Sjölén                                                                                                   Contact                                                                                                               018 169171

 

 

För mera information om 7 kg kontakta:

Pea Sjölén                                                                     Contact                                                                                  018 169171