Projekt

Projekt Roslagsfår i den uppländska skärgården.

Här berättar vi om pågående och tidigare projekt, ofta i samarbete med andra län eller samarbetspartners.

Från lamm till tröja
Under 2013 arbetade vi med projektet Från lamm till tröja med att kartlägga användningen av svensk ull i Uppsala län. Vi intervjuade fårägare, spinnerier, formgivare, konsthantverkare, formgivare och slöjdare för att få en bild av hur man använder den svenska ullen.

Ryktet sa, att upp till 90% av ullen slängs bort. Nu, efter tre år, kan vi se att mycket ull slängs bort, men vi jobbar för att sprida kunskap och information om hur ullen kan användas och uppmärksammas som en resurssnål och hållbar fiber. Det gör vi genom fortbildningar, studieresor, studiebesök och andra aktiviteter som stärker kunskapen om ull i det nätverk på 150 personer som bildats, alla med olika kopplingar till ull och hantverk eller småskalig industri i Uppland.

Under sex år har vi arrangerat Ullmarknaden i Österbybruk. Marknaden samlar ca 2500 besökare och erbjuder kurser, föreläsningar och försäljning av högklassiga ullprodukter.

Ull för livet 
Småskaligt inhemskt ullhantverk från landets fårägare och spinnerier. En vandringsutställning producerad av landets hemslöjdskonsulenter/utvecklare.


Järnprojektet
Under några år har vi arbetat i ett projekt med arbetsnamnet ”Järnbyg(g)d” tillsammans med kollegorna i Gävleborg och Dalarna. Vårt samarbetsprojekt har nu fått namnet "Gränslöst smide" och under 2018 är vandringsutställningen 7 Kg järn klar. 

Vi har beviljats extra medel från Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Uppsala för att kunna skapa 7 kg järn.  Utställningen belyser vad dagens smeder kan göra när de får uppdraget att smida 7 kg järn. Läs mer om utställningen här.

Några av Region Uppsalas smeder presenteras på vår blogg slöjdhander.

 

Tuskaft – den enkla vävtekniken
Tuskaft är en av de ursprungliga vävbindningarna, ibland litet bortglömd till förmån för mer komplicerade bindningar. Tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Stockholm och Uppland Sörmlands vävare visar vi drygt 50 vävar i en vandringsutställning. Bidragen kommer från vävare från vårt område, men även från andra delar av landet.Här ges exempel på variationer i färg, material och kvalitéer. Alla i samma mått och teknik – den enkla(?) tuskaften…