Slöjd Håller 2021 - slöjd som hållbar resurs.

Slöjd Håller 2021

Vecka 12, 22-28 mars arrangeras en temavecka om slöjd och hållbarhet med utgångspunkt från FNs globala mål för hållbar utveckling. Programmet är helt digitalt och innehåller föreläsningar, workshops, samtal, utmaningar och quiz. Programmen är öppna för alla intresserade och kostnadsfria.

 

Under veckan kommer Hemslöjdskonsulenterna i Regionerna Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala och Gävleborg återigen presentera sitt gemensamma projekt - Slöjd Håller. Under hela veckan lyfta vi fram slöjden som en viktig och kunskapsbärande resurs när det gäller att nå de globala målen för hållbar utveckling. 

Mer information och hela veckans program med inspiration, föreläsningar, uppmaningar och andra spännade, slöjdiga händelser finner du i höger kolumn på denna sida

Bakgrund: Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många. I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Sveriges Hemslöjdskonsulenter driver också gemensamt en kunskapsplattform som visar på möjligheter till hur du med dina händer skapar en hållbar framtid. Besök gärna webbplatsen Slöjd Håller för mera info