Drömmen om skolan/O suno pala é školá

Drömmen om skolan

Om romers kamp för utbildning / E zhor te avel lé romen pravo pala vužskala

Utställningen innehåller med berättelser, bilder och dokument om romers skolgång från lägerskolor på 1940-talet till idag. En verklighet kantad av diskriminering, särbehandling och fördomar. Men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap.

Workshopar med olika inriktning erbjuds för årskurs 5–6, högstadiet och gymnasiet. Vi diskuterar rätten till utbildning som slås fast i både barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, funderar över vad likabehandling verkligen är och om det stämmer att kunskap är makt?!

Special!

Romska kulturcentret i malmö kommer och har workshoppar i utställningen vecka 38, 16-20 september. Boka in era skolklasser redan nu till denna unika möjlighet att få träffa några av de romer som själva upplevt lägerskolor och utanförskap. 

En lärarfortbildning erbjuds 5 september kl. 18–20, ihop med utställningen 100 % kamp. Sveriges historia. Mer information kommer.

Utställningsperiod: 5 april–6 oktober

Utställningen är producerad av Hälsinglands museum, Rot produktion och Romska Kulturcentret i Malmö.