100 % kamp – Sveriges historia

100 % kamp – Sveriges historia Foto: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad

Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. Utställningen berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Det handlar om rätten att rösta och rätt till lika lön för lika arbete. Om rätt till en trygg arbetsmiljö. Det handlar om rätten till språk. Om rätt till bostad och skolgång. Om rätt till historia, trygghet och säkerhet. Om rätt att utöva religion. Om rätt att ta plats i det offentliga rummet. Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot. De många rättighetskampernas Sverige.

I en workshop får eleverna reflektera över demokrati samt rättighetskampernas konsekvenser för dagens samhälle, för att förstå att kamper pågår i dagens Sverige, överallt. Vi vill att de ser hur de själva är en del av demokratins upprätthållande, och att de har möjlighet att påverka.

En lärarfortbildning erbjuds 5 september kl. 18–20, ihop med utställningen Drömmen om skolan. Mer information på lärarfortbildningssidan.

Utställningen är producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Historiska museet, Sundsvallsmuseum och Västmanlands läns museum och med finansieringsstöd av Postkodlotteriet. Upplandsmuseet gör ett lokalt tillägg ihop med Fyriskällan.