Romska Röster

Romska Röster Värderingsövning i klassrummet. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

500 år i Sverige, fortfarande främmande? Romer har en lång historia i Sverige. Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och ett rikt bildmaterial diskuterar vi traditioner, normer och fördomar.

Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter tar programmet upp ämnen som antiziganism, romernas utsatthet under Förintelsen och den statliga steriliseringspolitiken i Sverige under 1900talet. Vi arbetar med värderingsövningar för att samtala om traditioner, normer och fördomar.

Detta kan vara ett sätt att arbeta med läroplanernas mål om de nationella minoriteterna, som säger att eleverna ska få:

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.