Sim Sala Bim

Sim Sala Bim Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet

En utställning om trollerikonstens hemliga värld.

Magi har genom historien använts för att förklara det oförklarliga. Idag låter vi vetenskapen förklara det vi förut använde mystiken och magin till att förstå. Samtidigt fortsätter vi att lockas av det magiska och förundras över trollerikonstnärernas konster. Hur är det möjligt?

Skolprogram

Följ med på visning och workshop i utställningen Sim Sala Bim. På ett annorlunda och lustfyllt sätt lär vi om oss själva och hur vi människor förstår vår omvärld. Vad är det som gör att våra ögon uppfattar en illusion som sann och hur kan vi trollbinda vår publik?

Utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt får eleverna se, granska och prova trollkonstnärernas trick och kanske även lära sig trolla!

Målgrupp: Årskurs 1–6. Skolprogrammet är kopplat till skolans läroplan i de naturvetenskapliga ämnena samt svenska och anpassas efter varje årskurs.