Vårt Uppsala

Vårt Uppsala Skolklass på besök i utställningen. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Domkyrkobygge, stadsbrand och bödelssvärd. Vårt Uppsala är en stadshistorisk utställning som behandlar viktiga händelser, personer och byggnader i Uppsala stads historia.

Besöket kan läggas upp tematiskt och titta närmare på exempelvis stadsutveckling, bostäder eller arbete och utbildning. Vi kan också fördjupa oss i en tidsepok, från medeltid till folkhem. Ett besök i utställningen kan även kopplas till en stadsvandring.

Kontakta våra museipedagoger så berättar vi mer om möjligheterna.

Anpassningar på grund av covid-19

Museet är tillfälligt stängt men en del skolbesök kan fortfarande genomföras. Kontakta pedagogerna för bokning och mer information.

För att minska risken för smittspridning tar vi emot grupper från skolan på förmiddagar tisdag till torsdag. Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra.

Med reservation för ändringar.