Vårt Uppsala

Vårt Uppsala Skolklass på besök i utställningen. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Vårt Uppsala är en stadshistorisk utställning som behandlar viktiga händelser, personer och byggnader i Uppsala stads historia.

Tillgängliga tidsperioder är medeltid och 1900-talet. Övriga delar är avstängda, som en del av processen att ta fram en ny utställning om Upplands historia. Ett besök i utställningen kan även kopplas till en stadsvandring.

Kontakta våra museipedagoger så berättar vi mer om möjligheterna.

Anpassningar på grund av covid-19

Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra och andra besökare.

Avbokning av visningen kan göras på kort varsel från både skolans och museets håll, på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom.

Med reservation för ändringar.