Vårt Uppsala

Vårt Uppsala Skolklass på besök i utställningen. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Domkyrkobygge, stadsbrand och bödelssvärd. Vårt Uppsala är en stadshistorisk utställning som behandlar viktiga händelser, personer och byggnader i Uppsala stads historia.

Besöket kan läggas upp tematiskt och titta närmare på exempelvis stadsutveckling, bostäder eller arbete och utbildning. Vi kan också fördjupa oss i en tidsepok, från medeltid till folkhem. Ett besök i utställningen kan även kopplas till en stadsvandring.

Kontakta våra museipedagoger så berättar vi mer om möjligheterna.

Anpassningar på grund av covid-19

Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra och andra besökare.

Avbokning av visningen kan göras på kort varsel från både skolans och museets håll, på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom.

Med reservation för ändringar.