Vårt Uppsala

Vårt Uppsala Skolklass på besök i utställningen. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Domkyrkobygge, stadsbrand och bödelssvärd. Vårt Uppsala är en stadshistorisk utställning som behandlar viktiga händelser, personer och byggnader i Uppsala stads historia.

Besöket kan läggas upp tematiskt och titta närmare på exempelvis stadsutveckling, bostäder eller arbete och utbildning. Vi kan också fördjupa oss i en tidsepok, från medeltid till folkhem. Ett besök i utställningen kan även kopplas till en stadsvandring.

Kontakta våra museipedagoger så berättar vi mer om möjligheterna.

Anpassningar på grund av covid-19

För att minska risken för smittspridning tar vi emot grupper från skolan på förmiddagar tisdag till torsdag. Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra.

Med reservation för ändringar.