Disagården - vårt friluftsmuseum

Interiör från 1800-talet, i bakgrunden en öppen spis och en tallriskhylla, i förgrunden en vagga och en leksaksvagga. Nyvla dagligstuga. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Vi berättar om livet på den uppländska landsbygden under 1800-talets senare del. I hagarna hittar du linderödssvin och roslagsfår och på fägården pickar hedemorahöns.

Tillsammans med eleverna ger vi oss ut på en upptäcksfärd bland Disagårdens hus och bodar. Genom att arbeta med våra händer lär vi oss mer om människornas liv och arbete. Hur var det att vara leva under den här tiden, vad arbetade människor med och hur lekte barnen? Vilka djur fanns på gården?

Vi kikar in i hemlighuset och funderar på hur man gjorde när det inte fanns toalettpapper.

I det pedagogiska programmet kan ni välja något av följande praktiska moment: kärna smör, bära vatten med ok, karda ull eller linberedning.

Vi förbereder besöket i dialog med er lärare och anpassar alla program till gruppens ålder och förutsättningar.