Skapande skola

Skapande skola Elever undersöker en grav från järnåldern. Foto: Frida Gereonsson /Upplandsmuseet

Hos oss kan ni jobba med kulturarv i ett Skapande skola-projekt. Upplandsmuseet arbetar med hela Upplands historia, i utställningar, pedagogiska program och ute i kulturmiljön.

Skapande skola är en statlig satsning på mer kultur i grundskolan. Pengarna fördelas av Kulturrådet.

För Skapande skola-pengar kan ni:

  • arbeta fördjupande med kulturhistoria, nära skolan, eller över hela länet
  • koppla ihop kulturhistoria med hållbar utveckling, genus, mångfald m.m.
  • göra besök på Disagården och Walmstedtska gården, våra museimiljöer från 1800-talet
  • kombinera kulturarv och slöjd tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län

Kontakta oss för en diskussion om hur vi tillsammans kan utveckla ett projekt.

Prisexempel:

Från 1500 kr + moms för korta program till ca 7500 kr för en halvdag. Priset varierar beroende på gruppstorlek och programmets omfattning. Kostnad för eventuella resor och material tillkommer.

 

Exempel på program:

Slöjd på Disagården

Kombinera våra kulturhistoriska program med slöjd tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala region. Förslag på slöjd: ringpinnar och hopprep, trådslöjd, karda och spinna.

Åk: F–9           Tid: från 3 timmar

Plats: Friluftsmuseet Disagården

 

Forntidsexkursion i skolans närområde

Gravar, runstenar, skärvstenshögar och odlingsrösen. Vilka spår har människorna från forntiden lämnat efter sig? Tillsammans utforskar vi fornlämningarna nära er skola.

Åk 3–5            Tid: 1–2 timmar

Plats: Skolans närmiljö

 

Vad berättar vikingarnas runstenar?

Vi studerar och tyder runstenarna i universitetsparken. Vilka var människorna som skrev dessa tusen år gamla meddelanden? Vad kan vi lära oss om deras samhälle genom de texter som de lämnat efter sig? Eleverna får också själva skapa egna miniatyrrunstenar i lera.

Åk: 3–5           Tid: 2 timmar

Plats: Universitetsparken och Upplandsmuseet

 

1700-talsdrama

Fördjupa er i 1700-talets Uppsala genom ett dramapedagogiskt program. Möt guldsmeden Eric Ernander och hans hushåll på Svartbäcksgatan 16. Vid första besöket lånar museet ut en väska med faktahäften som behandlar 1700-talets Uppsala till skolan. Efter en arbetsperiod i skolan kommer eleverna tillbaka till museet där de redovisar sina kunskaper genom att dramatisera historien. Museet håller med kläder och viss rekvisita.

Åk: 6–7              Tid: 60 + 120 minuter, vid två tillfällen

Plats: Upplandsmuseet, utställningen Vårt Uppsala

 

Linberedning på Disagården

Textilproduktionen var en viktig del av arbetet på gården. Det tog lång tid att tillverka kläder och det var ett arbete som mestadels utfördes av kvinnor.  Tillsammans bråkar, skäktar och häcklar vi linet som eleverna sedan får göra lindockor av.

Åk: 4–9              Tid: 2 timmar

Plats: Friluftsmuseet Disagården

 

Stad och land under 1800-talet

1800-talets senare del var en omvälvande tid med industrialisering och urbanisering. Eleverna får besöka en stadsmiljö och en lantmiljö. Hur var livet på landet jämfört med livet i staden? Vi pratar om tekniska innovationer, manligt och kvinnligt, arbetsförhållanden, sociala skillnader och kärlek. 

Åk: 4–9              Tid: 2 timmar, 1 timme på varje plats.

Plats: friluftsmuseet Disagården och professorhemmet i Walmstedtska gården