Skapande skola

Skapande skola En elev ristar runor i en miniatyrrunsten av lera. Foto: Frida Gereonsson /Upplandsmuseet

Hos oss kan ni jobba med kulturarv och slöjd i Skapande skola-projekt. Upplandsmuseet arbetar med hela Upplands historia, i utställningar, pedagogiska program och ute i kulturmiljön.

Skapande skola är en statlig satsning på mer kultur i grundskolan och för förskolans äldsta barn. Pengarna fördelas av Kulturrådet.

För Skapande skola-pengar kan ni:

  • arbeta fördjupande med kulturhistoria, nära skolan eller över hela länet
  • koppla ihop kulturhistoria med hållbar utveckling, genus, mångfald m.m.
  • göra besök på Disagården och Walmstedtska gården, våra museimiljöer från 1800-talet
  • kombinera kulturarv och slöjd tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län

Kontakta oss för en diskussion om hur vi tillsammans kan utveckla ett projekt inför er ansökan.

Prisexempel:

Från 1500 kr + moms för korta program till ca 7500 kr för en halvdag. Priset varierar beroende på gruppstorlek och programmets omfattning. Kostnad för eventuella resor och material tillkommer.

 

Exempel på program:

Vad berättar vikingarnas runstenar?  

Vi studerar och försöker tyda runstenarna i universitetsparken. Vilka var människorna som skrev dessa tusen år gamla meddelanden? Vad kan vi lära oss om deras samhälle genom de texter som de lämnat efter sig? Vi samtalar bland annat om religion, resor, genus och makt. Eleverna får sedan själva skapa egna miniatyrrunstenar i lera.

Åk: 3–5           Tid: 2 timmar

Plats: Universitetsparken och Upplandsmuseet

Forntidsexkursion i skolans närområde

Gravar, runstenar, skärvstenshögar och odlingsrösen. Vilka spår har människorna från forntiden lämnat efter sig?  Tillsammans utforskar vi fornlämningarna nära er skola. Vi samtalar bland annat om religion, begravningsriter, resor, genus och makt. Hur nyttjades landskapet av människorna då jämfört med idag.

Programmet ger en möjlighet för elever och lärare att fördjupa sig i den egna närmiljön.

Åk: 3–5           Tid: 1–2 timmar

Plats: Skolans närmiljö

Linberedning på Disagården 

Utifrån hållbarhet och genus pratar vi om den textilproduktion som var en viktig del av arbetet på gården. Det tog lång tid att tillverka kläder och det var ett arbete som mestadels utfördes av kvinnor.

Eleverna får en inblick i de många steg som krävs för att bereda lin.  Tillsammans bråkar, skäktar och häcklar vi linet som eleverna sedan får göra lindockor av.

Åk: 4–9           Tid: 2 timmar

Plats: Friluftsmuseet Disagården

Slöjd på Disagården 

Kombinera våra kulturhistoriska program med slöjd tillsammans med utbildade slöjdhandledare. Förslag på slöjd: ringpinnar och hopprep och trådslöjd. 

Programmet startar med en vandring bland Disagårdens hus och bodar. Tillsammans med eleverna samtalar vi kring människornas liv och arbete – vem gjorde vad? Vilka djur fanns på gården och vad odlades? Hur var det att vara barn under slutet av 1800-talet? Vi jämför lek då och nu, från vedträdocka och ramsor till film och datorspel. Eleverna får sedan slöjda sina egna leksaker.

Åk: F–9           Tid: från 3 timmar

Plats: Friluftsmuseet Disagården

Från lamm till tröja

Att tillverka textilier var under självhushållningens tid ett omfattande och ansvarsfullt arbete som till största delen utfördes av kvinnorna på gården. Vi pratar om hur kläder blir till och var i världen de tillverkas. Varifrån kommer tröjan du har på dig? Eleverna får karda ull, spinna garn och tillsammans väver vi en väv. På friluftsmuseet Disagården får ni träffa roslagsfår, en gammal lantras som funnits i Uppland under flera tusen år.

Åk: F–9           Tid: från 3 timmar

Plats: Friluftsmuseet Disagården

1700-talsdrama 

Fördjupa er i 1700-talets Uppsala genom rollspel. Lär känna medlemmarna i det Ernanderska hushållet på Svartbäcksgatan 16. Det pedagogiska programmet ger inblickar såväl i det akademiska livet, som hantverksklassen och stadens fattiga. Vid första besöket lånar museet ut en väska med faktahäften som behandlar 1700-talets Uppsala till skolan. Är du piga eller guldsmed? Lärling eller krogföreståndarinna? Efter förberedelser i skolan kommer ni tillbaka och spelar upp korta scener i 1700-talskläder. Museet håller med kläder och viss rekvisita.

Åk: 6–7              Tid: 60 + 120 minuter, vid två tillfällen

Plats: Upplandsmuseet