Kulturprojekt och skapande skola

Kulturprojekt och skapande skola En elev ristar runor i en miniatyrrunsten av lera. Foto: Frida Gereonsson /Upplandsmuseet

Hos oss kan ni jobba med kulturarv och slöjd i form av riktade projekt. Upplandsmuseet arbetar med hela Upplands historia, i utställningar, pedagogiska program och ute i kulturmiljön.

Skapande skola är en statlig satsning på mer kultur i grundskolan och för förskolans äldsta barn. Pengarna fördelas av Kulturrådet.

För Skapande skola-pengar kan ni:

  • koppla ihop kulturhistoria med hållbar utveckling, genus, mångfald m.m.
  • göra besök på Disagården och Walmstedtska gården, våra museimiljöer från 1800-talet
  • kombinera kulturarv och slöjd tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län

Kontakta oss för en diskussion om hur vi tillsammans kan utveckla ett projekt inför er ansökan.

Prisexempel för kulturprojekt och skapande skola:

Från 1500 kr + moms för korta program till ca 7500 kr för en halvdag. Priset varierar beroende på gruppstorlek och programmets omfattning. Kostnad för eventuella resor och material tillkommer.