Kvarnråets koffert

Kvarnråets koffert Kvarnråets koffert. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Kvarnråets koffert är fylld med spännande saker och uppgifter för er att arbeta med i utställningen Vårt Uppsala.

På Upplandsmuseet bor ett litet väsen som nästan ingen har sett. Det är ett kvarnrå. Kvarnrået har bott på kvarnen lika länge som det varit en kvarn där. Kvarnråets uppgift har varit att ta hand om och vaka över kvarnen. 

Men Kvarnrået måste nu resa och undrar om inte barnen skulle kunna hjälpa till att passa museet en liten stund och se efter det så att allt är som det ska. Kvar lämnar Kvarnrået en koffert fylld med saker och spännande uppgifter till barnens hjälp.

Boka ett besök på egen hand

Kvarnråets koffert riktar sig till förskolan med barn i åldrarna 4–6 år. Materialet är skapat för besök på egen hand i utställningen Vårt Uppsala och är utvecklat i samråd med förskolepedagoger i Uppsala och förankrad i förskolans läroplan. 

I kofferten finns 6 lådor med olika uppdrag. Ni väljer själv hur många ni vill göra vid ert besök på museet.

Boka besöket och materialet hos värdarna i receptionen. Har du frågor om innehållet kan du kontakta museipedagogerna.