Romska kistan

Romska kistan Romska kistan med kläder och föremål. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Upplandsmuseet har i samarbete med Katja Blomérus, finsk rom, tagit fram ett studiematerial om romer.

Lär mer om romsk kultur och historia genom den romska kistan som innehåller kartor, böcker, föremål, kläder och musik.

Detta kan vara ett sätt att arbeta med läroplanernas mål om de nationella minoriteterna, som säger att eleverna ska få:

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.

Den romska kistan hämtas och lämnas på museet.