Samtiden i fokus

Gruvarbetare i arbetskläder Arbetare vid Dannemora gruvor. Fotograf: Tommy Arvidson

Nedläggningen av Dannemora gruvor, tillverkning av Slotts senap i Uppsala, Bahcofabriken i Enköping, att vara jordburkare i Uppland… Nu ställer vi ut några av de tusentals bilder som tagits av Upplandsmuseets fotografer under samtidsundersökningarna från 1970-talet fram till idag.

Upplandsmuseet har under flera decennier undersökt det samtida Uppland. Insamlingen ger museet möjlighet att diskutera viktiga frågor i vår samtid. Den är också ett villkor för att framtidens besökare och forskare ska kunna ta del av vår samtid.

Samtidsundersökningarna utökar Upplandsmuseets kunskapsbank med omfattande fotodokumentationer, observationer av platser och verksamheter, intervjuer och insamling av föremål. Kunskap som tas omhand och sparas för framtiden. Många av undersökningarna har resulterat i artiklar, rapporter och böcker. Nu visar vi ett urval blider i lite större format.

Fotograferna i utställningen är: Tommy Arvidson, Bengt Backlund, Lennart Engström, Bengt Fredén och Olle Norling.