Djuren på bondens gård

30 juli 2017
Plats: Disagården Tid: 13-16
Djuren på bondens gård

Vi berättar om djuren och deras betydelse för människorna under 1800-talet. Kom och se hästar, kor, grisar och andra lantrasdjur som fanns på den uppländska landsbygden. Brukskörning och visning av bikuporna. I smedjan smids spikar till hästskor.

Kl. 13.00 Temavisning om djuren på gården

Kl. 13.45 Sagostund och ullkardning

Kl. 14.30 Temavisning om djuren på gården

Kl. 15.15 Smörkärning

Kl. 13–16 Brukskörning med häst

Disagårdens sommarcafé är öppet mellan 12–16

Stugorna är öppna 13–16

Fri entré

Välkomna!