Djuren på bondens gård

30 juli 2017
Plats: Disagården Tid: 13-16
Djuren på bondens gård

Vi berättar om djuren och deras betydelse för människorna under 1800-talet.

Kom och se hästar, kor, grisar och andra lantrasdjur som fanns på den uppländska landsbygden. Brukskörning och visning av bikuporna. I smedjan smids spikar till hästskor.