Invigning av Tro, hopp och kärlek - en utställning om sjömanstatueringar

12 maj 2017
Tid: 16:00 - 18:00
Invigning av Tro, hopp och kärlek - en utställning om sjömanstatueringar

Med en samling av tatueringsförlagor från tidigt 1900-tal i centrum berättar vi om varför sjömän tatuerade sig och om motivens ursprung. Idag pryder sig många åter med liknande tatueringar, nu kallade Old School. Men är betydelserna de samma? Vem väljer fjärilen, vem pinuppan och vem fullriggaren? Och var finns den nakne mannen?

Upplandsmuseets museichef Bent Syse hälsar välkommen.
Utställningen invigs av:
Hans-Lennart Ohlsson, museichef
Sjöhistoriska museet
Herman Bengtsson, docent konstvetenskap
Upplandsmuseet
Mankan, vd Rough Stuff Tattoo

Vi bjuder på förfriskningar!

Utställningen är producerad av Sjöhistoriska museet