Sparade ögonblick

Sparade ögonblick

Sparade ögonblick – pressbilder från folkhemmets Uppland 1935-1975

I Upplandsmuseets samlingar finns 1,5 miljoner pressbilder. De är tagna på uppdrag av Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet och speglar det som händer i samhället. Och tidsandan.

I vår nya utställning Sparade ögonblick visar vi ett urval av pressbilderna. De sätter människan i centrum och är en viktig kunskapskälla som berättar för oss om upplänningarnas livsvillkor under folkhemsperioden.

Folkhemstidens politiker hade som mål att bygga bort fattigdomen och skapa ett demokratiskt och modernt samhälle där alla får ta del av välfärden. Tidningarna skildrar åren efter andra världskriget som en idyllisk tid där medborgarna lever i ett idealsamhälle med gemenskap och sammanhållning. På studiecirklar och folkbildningskurser får svenskarna lära sig hur man bäst kan tjäna det nya och moderna Sverige. Kunskap ger makt - makt över din egen livssituation och som medborgare i ett demokratiskt land.

Sparade ögonblick är skapad som en vandringsutställning. Som länsmuseum hoppas vi att bibliotek, andra museer och kulturhus i Uppland passar på att låna den och att så många som möjligt får ta del av bildskatten.

De äldsta bilderna i utställningen är tagna av Paul Sandberg. Han var Upsala Nya Tidnings förste pressfotograf. Claes Claesson, Åke Claesson, Sture Carlsson, Rolf Nodén, Putte Sandberg, Bengt Backström och andra pressfotografer på bildbyrån Uppsala-Bild tog över efter honom. Journalisterna vid Arbetarbladets Tierps redaktion tog många bilder under sina reportage.

Utställningen baseras på nya fotoboken Sparade ögonblick skriven av Barbro Björnemalm, antikvarie på Upplandsmuseet.