Lediga tjänster

En vit byggnad vid en å Foto: Bengt Backlund

Just nu har vi två lediga tjänster. Vi söker en forskningschef och en arbetsledare till projektet Kulturarvs-IT, avdelningen Samlingar. Du hittar all information nedan på denna sida.

 

Ny chef för avdelningen Forskning

Stiftelsen Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med säte i hjärtat av Uppsala, men verksamheten bedrivs i hela länet. I centrum står länets kulturhistoria under 7000 år och uppdraget innefattar kunskapsuppbyggnad, forskning, förvaltning av samlingarna, arkeologi, kulturmiljöarbete, hemslöjd, förmedling och kommunikation.

Verksamheten är i huvudsak bidragsfinansierad med en omsättning på ca 40 mnkr per år. I organisationen arbetar ca 60 personer.

Vi bedriver forskning med fokus på Uppland inom framförallt agrarhistoria, konstvetenskap, arkeologi och kulturgeografi och har för närvarande fem disputerade i personalen varav två docenter samt ytterligare fyra anställda tjänstlediga för forskarutbildning.

Du ska vara forskare inom det kulturhistoriska fältet, gärna med inriktning mot materiella förhållanden och gärna med uppländsk anknytning. Du ska vara docentmeriterad och du ska ha publicerat dig internationellt samt visat att du kan dela med dig av din forskning på ett lättbegripligt sätt genom populärvetenskapliga publikationer. Tjänsten förutsätter också att du söker extern finansiering för din forskning och att du bistår andra forskare med ansökningar.

Du ansvarar för att museets totala kunskaps- och bokproduktion håller hög kvalitet samt att museets disputerade samverkar i en kollegial tvärvetenskaplig forskningsgrupp. Du bör vara genuint intresserad av hela museets verksamhetsområde och ha erfarenhet av projektledning. Du förväntas vara en resurs och ett stöd för alla avdelningars forsknings- och kunskapsproduktion.

Upplandsmuseet ingår i det nationella nätverket FOMU (Forskning vid museer) där du förväntas vara aktiv.

Som chef för avdelningen Forskning arbetar du självständigt med helhetsansvar för verksamhetens innehåll, ekonomi och personal, som idag uppgår till sex personer. Tjänsten innebär också ansvar för museets publikationer och förlag. Du ingår i museets ledningsgrupp och samverkar med övriga avdelningar. Som chef anammar du ett förtroendeskapande ledarskap, värnar om medarbetarnas utveckling och ett gott arbetsklimat samt är kommunikativ. Chefserfarenhet ses som en merit.

Den vetenskapliga produktionen som du önskar åberopa kan komma att sakkunniggranskas.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning sex månader.

Tillträde 1 januari 2018 eller efter överenskommelse. Ansökan med mail till Contact ska ha inkommit senast den 20 oktober 2017.

Kontaktpersoner för eventuella frågor:
Bent Syse, museichef, 070-522 85 16
Cecilia Bygdell, Akademikerföreningen, 076-103 77 59

 

Upplandsmuseet söker arbetsledare till projektet Kulturarvs-IT, avdelningen Samlingar

Stiftelsen Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med säte i hjärtat av Uppsala, men verksamheten bedrivs i hela länet. I centrum står länets kulturhistoria under 7000 år och uppdraget innefattar kunskapsuppbyggnad, forskning, förvaltning av samlingarna, arkeologi, kulturmiljöarbete, hemslöjd, förmedling och kommunikation.

Verksamheten är i huvudsak bidragsfinansierad med en omsättning på ca 40 mnkr per år. I organisationen arbetar ca 60 personer.

År 1909 katalogiserades det första föremålet i vad som skulle bli Upplandsmuseets samlingar. Idag består samlingarna av över 800 000 tusen föremål samt mer än 2,5 miljoner glas- och filmnegativ och papperskopior. I våra bildsamlingar finns allt från stadsmotiv från 1880-talet och bygdefotografers skildrande av människor och miljöer i sin hemtrakt till ateljéporträtt och pressbilder samt bilder som visar vår samtid.

Projektet Kulturarvs-IT startade i november 1999 med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Det är en statlig arbetsmarknadsåtgärd som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra musei- och arkivsamlingar. Upplandsmuseet har haft glädjen att ha en kontinuitet i projektet, vilket i förlängningen har gjort att kvaliteten på hanterandet av dessa kulturhistoriskt värdefulla bildsamlingar är mycket hög. Idag arbetar fem personer inom Kulturarvs-IT-projektet, med att rengöra, packa om, skanna och katalogisera bilder. Genom deras arbete bevaras vår bildskatt för framtiden och bilderna och informationen kring dem blir också tillgängliga för den breda allmänheten.

Din arbetsplats kommer att vara förlagd till vårt föremålsmagasin, beläget ca 4 mil väster om Uppsala, kommunikationerna är mycket goda!

Du som söker denna tjänst bör vara en glad och positiv person med genuint intresse för att arbeta med människor. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbetsledning, kunna bygga förtroende, värna om medarbetarnas utveckling och ett gott arbetsklimat samt vara kommunikativ.

En förutsättning för att du ska trivas bra är också att du har ett intresse av den verksamhet som bedrivs inom ett kulturhistoriskt museum, har datorvana och det är fördelaktigt om du arbetat med registrering i databas.

Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Tillträde omgående. Ansökan med mail till Contact ska ha inkommit senast den 8 november 2017.

Kontaktpersoner för eventuella frågor:

Berit Schütz, avdelningschef Samlingar, 018-16 91 62

Cecilia Bygdell, Akademikerföreningen, 076-103 77 59