Bakom försvunna fasader

Några elvaåringar sitter på en gräsmatta och löser en wokshopuppgift. På upptäcktsfärd i stadsmiljön. Foto: Frida Gereonsson

Arbeta med bilder, ritningar och en del av staden som läromedel för att undersöka historiska, geografiska och matematiska aspekter av Uppsala eller Enköping.

Tillsammans studerar vi platsen, vilka spår hittar vi? Vilka byggnader finns kvar och vad har förändrats? Vilka människor levde och arbetade här?

Programmet gör kopplingar till kursplanerna i historia, geografi och matematik och tar upp sådant som människans livsvillkor, användandet av historiskt källmaterial och närmiljöns historia.

På liv och död i Enköping

Programmet handlar om klostret, doktor Westerlund, sjukstugan och lasarettet samt patienter som varit inlagda där. Vad hände till exempel med de barn som blev sjuka? Många människor i Enköping har också arbetat på sjukhusen, hur såg deras arbete ut, finns det skillnader eller likheter jämfört med idag? Vi börjar på Stora torget och avslutar vid lasarettet.

Programmet är framtaget av Upplandsmuseet och regionarkivet, i samarbete med Medicinhistoriska museet i Uppsala & Enköpings Museum. Vid genomförandet av programmet deltar en museipedagog från Upplandsmuseet och en arkivarie från regionarkivet.

Berättelser kring kvarteret S:t Per – Uppsala

Vad har hänt på denna plats? Idag ligger S:t Persgallerian här, men människor har bott och arbetat här i hundratals år. Vilka spår finns efter dem? I staden och i arkiven...

Vi börjar på Uppsala stadsarkiv tar oss sedan ut i stan för att arbeta i smågrupper med olika delar av kvarteret S:t Per.

Programmet är ett samarbete med Uppsala stadsarkiv och genomförs ihop med en arkivarie därifrån.