Rapporter 2017

Rapporter 2017 Emelie Sunding och Adam Hultberg dokumenterar kulturlager och stenläggningar i gatuschakt i Uppsala. Foto Robin Lucas.

2017:02. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten – Arkeologi i kvarteret Holmen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 23 sidor.

2017:03. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 42 sidor.

2017:04. Alunda kyrka – tegelgolv och nordligt vapenhus.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 30 sidor.

2017:05. Hellby – På andra sidan kullen.
Arkeologisk undersökning. Malin Lucas. 69 sidor.

2017:06.  Helgö, from postholes to houses.
An archaeological building analysis of Terraces I and III in Building Group 2 at Helgö.Per Frölund och Hans Göthberg. 50 sidor.

2017:07. Houses on Helgö.
An archaeological analysis of the buildings on Terraces V and VI in Building Group 2 at Helgö. Hans Göthberg. 30 sidor.

2017:08. Arkeologi i Slottsbacken och Odinslund.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor.

2017:09. Arkeologi vid Hagby kyrka. Medeltida murar och en återfunnen runsten.
Arkeologisk schaktningsövervakning, arkeologisk undersökning och omhändertagande av fornlämning. Emelie Sunding. 45 sidor.

2017:10. Arkeologi vid Universitetshuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 99 sidor.

2017:11. 1700-tal i kvarteret Läkaren i Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Emelie Sunding och Anna Ölund. 69 sidor.

2017:12. Arkeologi vid Svinnegarns kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor.

2017:13. Arkeologi vid Dalby kyrka. Arkeologisk schaktningsövervakning.
Emelie Sunding. 19 sidor.

2017:14. Arkeologi vid Ramsta kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 19 sidor.