Disagården - vårt friluftsmuseum

Interiör från 1800-talet, i bakgrunden en öppen spis och en tallriskhylla, i förgrunden en vagga och en leksaksvagga. Nyvla dagligstuga. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

1800-talets senare del var en omvälvande tid med industrialisering och urbanisering. De flesta människorna i Uppland levde dock fortfarande på landsbygden.

Friluftsmuseimiljön öppnar upp för samtal och låter studenterna jobba både med svenska språket och lära känna Sverige, Uppsala och Uppland. I dialog med lärare anpassar vi visningens innehåll och språknivå.

Utifrån olika teman diskuterar vi frågor som berör manligt & kvinnligt, arbetesförhållanden, sociala skillnader, kärlek, folkmedicin och folktro. Från uppesittarkväll och lördagsdans till sociala medier.