Arkeologidagen

26 augusti 2018
Arkeologidagen

Möt arkeologer på Upplandsmuseet och fråga om fynd och fornlämningar eller gå på något av våra föredrag!

Vi kommer att ha ett informationstorg på museet där vi hjälper dig att söka kunskap om det du är intresserad av.

 

Föredrag i hörsalen.

kl. 13–13.40 Uppsalen – järnålderns stora byggnader, Per Frölund.

kl. 14–14.40 Runstensracet. En inventering av runstenar i Uppsala län, Robin Lucas.

kl. 15–15.40 Enescopinge – den medeltida staden. Hushåll, stadliv och hälsa i kvarterer Traktören, Enköping. Emelie Sundig och Joakim Kjellberg.

 

Familjevisning 

14.30 Familjevisning av Tiden i Rummet