Rapporter 2012

En man och en kvinna undersöker lämningarna efter en kolarkoja i skogen. Undersökning av en kolarkoja inför den nya dragningen av riksväg 56 vid Hällby, Nora.

2012:01. Kv Fältskären.
Förundersökning av medeltida bebyggelse och hantverk i Enköping. Anna Ölund och Joakim Kjellberg. 179 sidor.

2012:03. Bronsålder och järnålder i Bälinge-Nyvla.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 35 sidor.

2012:04. Gnista.
Arkeologisk utredning & förundersökning. Andreas Hennius, Malin Lucas, Hans Göthberg. 48 sidor.

2012:06. Arkeologi i Linnéträdgården i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 21 sidor.

2012:13. Arkeologi vid Värmlands nation i Uppsala.
Arkeologisk undersökning. Joakim Kjellberg. 31 sidor.

2012:14. Skogsbrukslämningar längs väg 56.
Arkeologisk förundersökning. Anna Ölund. 67 sidor.

2012:15. Äldre järnålder i Danmarks socken - sex boplatser vid Säby.
Arkeologisk undersökning. Andreas Hennius (red). 349 sidor.

2012:17. Förhistoria till nutid i Uppsalas västra del.
Ombyggnad av V55 från Rickomberga till Kvarnbolund. Dan Fagerlund. 85 sidor. 

2012:19. Kvarteret Plantskolan.
Särskild arkeologisk utredning. Andreas Hennius och Dan Fagerlund. 19 sidor.

2012:21. Arkeologi vid Mariakyrkan i Sigtuna.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 40 sidor.

2012:48. En brandgrav från yngre järnålder på Bredåkers bytomt.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 14 sidor.