Professorshemmet i kulturkvarteret Walmstedtska

Tvåvåningshus med gul träpanel, vita fönster och gröna fönsterluckor. Stentrappa med ramp framför ytterdörren. Till vänster finns ett träd och bakom det del av ett uthus i samma gula färg. Kulturkvarteret Walmstedtska ligger bredvid Saluhallen. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Stig in i historien. Möt en värld fylld av pärlbroderier och blänkande koppar, men utan rinnande vatten och WC. Besök ett borgerligt hem från 1800-talets slut, där tiden tycks ha stått stilla.

En trappa upp i bostadshuset finns professor Herman Rydins våning. Lägenheten är en rekonstruktion av den bostad som familjen Rydin hyrde i Walmstedtska gården från 1860. Bostaden är på sex rum och kök och visar ett högborgerligt hem från 1800-talets senare del.

Herman Rydin var professor i svensk statsrätt, folkrätt och kyrkorätt vid Uppsala universitet. Han var gift med Eleonora (Nora) Genberg. De fick barnen Sofia, Elisabeth, Herman och AnnaNora dog 1865 endast 33 år gammal. Herman gifte aldrig om sig, men bodde kvar i hemmet fram till sin död 1904, efter det bodde Anna kvar ytterligare några år. Det dagliga hushållet och barnen sköttes av tjänstefolket, husan Lovisa Bäckström och köksan Gustava Bergholm.

 

Vill du veta mer?

Om du vill läsa mer om huset och Upplandsmuseets arbete med skapandet av museivåningen finns två artiklar i Årsboken Uppland 1974. "Walmstedtska gården i Uppsala" av Ola Ehn och "Det Rydinska hemmet i Walmstedtska gården" av Eva Norenhag Estberg. Du hittar dem digitalt på Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds hemsida. Länk hittar du under "Läs mer här".