Årsboken Uppland

Årsboken Uppland Ett urval av årsboken Uppland. Foto: Olle Norling

Uppland är en årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Utgivningen startade 1940. Årsboken innehåller alltid en rad intressanta artiklar som berör det uppländska kulturarvet. Upplandsmuseet ansvarar för redaktionen och årsboken finns till försäljning i museibutiken.

Upplands fornminnesförening grundades 1869 för att skapa ett museum för uppländsk kultur. Den tanken förverkligades 1909 då Upplandsmuseet bildades. Föreningen bytte 1980 namn till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund och den nya organisationen fick nu ansvaret för hembygdsrörelsen inom Uppsala län.