Rapporter 2011

Under domkyrkans golv fanns en tegelvälvd källare och en gravkammare i tegel. Under golvet i norra transeptet i Uppsala domkyrka fanns en tidigare okänd källare och gravkammare. Foto: Bengt Backlund.

2011:01. Sotmyra - återbesök på en gropkeramisk boplats
Arkeologisk schaktningsövervakning. Andreas Hennius. 26 sidor. 

2011:02. Väg 288 Hov-Alunda.
Arkeologisk utredning steg 1-2. Hans Göthberg och Robin Lucas. 40 sidor.

2011:04. Uppsala domkyrka - arkeologi i det norra transeptet.
Arkeologisk undersökning. Joakim Kjellberg. 141 sidor.

2011:05. Fjärrkyla i Dragarbrunnsområdet.
Lämningar efter medeltid och nyare tid i Vaksalagatan, Dragarbrunnsgatan och Påvel Snickares gränd. Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 51 sidor. 

2011:06. Stora Torget.
Kulturlager vid Stora Torget och Påvel Snickares gränd. Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 20 sidor.

2011:07. Bryggholmen.
Utkanten av ett glasbruksområde. Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 75 sidor.

2011:08. Sysslomansgatan.
Lämningar efter stadsgårdar från medeltid och nyare tid. Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 62 sidor.

2011:11 Forkarby smörbytta - medeltida tegelproduktion och förhistorisk bebyggelse. 
Robin Lucas. 112 sidor.

2011:12. Arkeologi i kvarteret Rådstugan.
Antikvarisk kontroll 2009 - 2011. Uppsala. Bent Syse. 17 sidor.

2011:13. Kvarteret Traktören i Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Anna Ölund & Joakim Kjellberg. 137 sidor. 

2011:14. Uppsala slott. Arkeologi vid ingång A.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 23 sidor. 

2011:15. Återigen i Gamla Uppsala.
Arkeologiska förundersökningar. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Lena Beronius Jörpeland, Hans Göthberg, John Ljungkvist, Anton Seiler och Jonas Wikborg. 244 sidor.

2011:16. Kvarteret Munken. 
Arkeologisk schaktningsövervakning och antikvarisk medverkan. Uppsala. Bent Syse. 30 sidor. 

2011:19. Förhistorisk bebyggelse vid Gamla Uppsala skola.
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 34 sidor. 

2011:20. Orsbo.
Dokumentation av en senmedeltida källare. Anna Ölund. 40 sidor. 

2011:21. Boplatser och verksamhet norr om Rörby.
Planerad bostadsbebyggelse i Bälinge. Arkeologisk förundersökning. Robin Lucas. 37 sidor.

2011:22. Helgö, stolphål blir hus.
En arkeologisk byggnadsanalys av terrass I och III inom husgrupp 2 på Helgö. Per Frölund & Hans Göthberg. 50 sidor. 

2011:23. Bälinge kyrka.
Avstyckning av tomtmark. Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 14 sidor.

2011:43. Åkersberg.
Utredning inför bostadsbebyggelse, förskola och omvårdnadsboende. Arkeologisk utredning.steg II. Dan Fagerlund. 16 sidor.