Rapporter 2015

Grävmaskin schaktar framför murarna till Uppsala slott. Schaktning utanför bastion Gräsgården invid Kungs Jans port, Uppsala slott. Foto Anna Ölund.

2015:01. Uppsala domkyrka.
Arkeologi i förhallen, mittskeppet, koret och utvändigt. Bent Syse. 137 sidor.

2015:03. Kungsgården 2010: Grophus från folkvandringstid och hus från vendel och vikingatid på Norra Kungsgårdplatån. 
Arkeologisk forskningsundersökning. Per Frölund, John Ljungkvist & Hans Göthberg. 63 sidor.

2015:04. Gammelbyn. En arkeologisk förundersökning inför anläggande av ny parkering. 
Arkeologisk förundersökning. Bent Syse. 18 sidor.

2015:05. Väg 288, utredningsobjekt 31 och 41. 
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 22 sidor.

2015:07. Arkeologi vid Svinnegarns kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 43 sidor.

2015:08. Bälinge – kulturbygd under brons- och järnålder.
Inför ombyggnad av elnät. Dan Fagerlund. 19 sidor.

2015:09. Arkeologi vid Lena kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 15 sidor.

2015:10. Hus på Helgö.
Arkeologisk analys av byggnader på terrass V och VI inom husgrupp 2 på Helgö. Hans Göthberg. 29 sidor. 

2015:11. Uppsala slott. Arkeologi vid Kung Jans port och bastion Gräsgården.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Schmidt Wikborg. 29 sidor. 

2015:12. Lommarhöjden i Norrtälje.
Arkeologisk utredning, etapp 1, Tälje 4:62, Norrtälje socken och kommun, Stockholms län. Hans Göthberg. 17 sidor.

2015:13. Jansberg i Husby-Långhundra.
Arkeologisk utredning, etapp 1, Målsta 2:38, Husby-Långhundra socken, Knivsta kommun. Hans Göthberg. 14 sidor.

2015:22. Arkeologi längs Carolinabacken, Uppsala. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 21 sidor. 

2015:23. Arkeologi i Bangårdsgatan, Uppsala
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 41 sidor.

2015:24. Kolje i Ärentuna.
Arkeologisk undersökning inför flytt av runsten. Hans Göthberg. 11 sidor.

2015:25. Arkeologi vid Aspnäsgården.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 23 sidor.

2015:26. U 478 Ängbystenen. En runsten i Knivsta.
Arkeologisk förundersökning. Per Frölund. 12 sidor.

2015:27. Väppeby äng i Bålsta.
Arkeologisk utredning. Hans Göthberg. 15 sidor.

2015:28. Två byar i Dannemora – ett arkeologiskt tvärsnitt.
Inför ombyggnad av elnät. Dan Fagerlund. 21 sidor.

2015:30. Gamla Uppsala - Undersökningar i ”Offerlunden” och på Östra terrassen. Arkeologisk undersökning. John Ljungkvist, Per Frölund & Jonna Sarén Lundahl. 48 sidor.

2015:31. Rimbo-Tomta.
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Hans Göthberg. 17 sidor. 

2015:32. Arkeologi vid Skogs-Tibble kyrka i Uppland
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 19 sidor.

2015:33. Arkeologi vid ombyggnad av elnät i Rasbo.
Arkeologisk förundersökning. Robin Lucas. 20 sidor.

2015:34. Östhammar.
En arkeologisk övervakning i samband med anläggande av ny fjärrvärme. Bent Syse. 22 sidor.

2015:35. Örbyhus slott.
En arkeologisk förundersökning och antikvarisk medverkan. Bent Syse. 20 sidor.