Rapporter 2023

Rapporter 2023 Arkeologisk schaktningsövervakning på Stora torget i Uppsala. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2023:01 Boplatser, grav och bytomt. Planerad spårutbyggnad av tågbana mellan Uppsala och Bergsbrunna.
Arkeologisk utredning steg 2. Andreas Hennius. 37 sidor.

2023:02 Viks slott. Trähuset och trädgårdsterrasser.
Arkeologisk schakningsövervakning. Joakim Kjellberg. 29 sidor.

2023:03 Boplatslämningar från järnålder i Fanna, Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 54 sidor.

2023:04 Axehielmska gården. Rotkartering i kvarteret Ubbo i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 23 sidor.

2023:05 Drottninggatan- Västra Ågatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 14 sidor.

2023:06 Runstensvård. En handbok.
Eva Ernfridsson och Robin Lucas. 62 sidor.

2023:07 Vid Flasta hög i Sko.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Per Frölund. 18 sidor.

2023:08 Sunnersta Norra.
Arkeologisk utredning, steg 1. Per Frölund. 20 sidor.

2023:09 Från gård till gata. Arkeologi i S:t Johannesgatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 246 sidor.

2023:10 Sneden logistikpark. Lilla Rånkvreten.
Arkeologisk utredning, steg 1. Per Frölund. 17 sidor.

2023:11 Arkeologi för fiber i Lenaberg och Uggelsta.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 35 sidor.

2023:12 Kring Uppsala domkyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Adam Hultberg. 34 sidor.

2023:13 Tre platser i Ulleråker.
Arkeologisk utredning steg 2, kompletterande utredning steg 1. Hans Göthberg. 26 sidor.

2023:14 Stensättningar i Åby.
Arkeologisk utredning etapp 1. Per Frölund. 16 sidor.

2023:15 På Söderby skog.
Arkeologisk utredning steg 1. Hans Göthberg. 41 sidor. 

2023:16 Arkeologi vid Skörby. Schakt för VA-ledning i västra Bålsta.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg och Robin Lucas. 29 sidor. 

2023:17 Järnålder och medeltid på Slavsta bytomt.
Arkeologisk förundersökning. Andreas Hennius. 54 sidor. 

2023:18 Runstensvård 2023. En redogörelse för årets insatser.
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 28 sidor. 

2023:19 Arkeologi under S:t Eriks torg i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 31 sidor. 

2023:20 Uppsala-Näs kyrka. Rester av vapenhus.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Ebba Drugge. 17 sidor. 

2023:21 Samer i Uppland, del 2.
Arkeologiska forskningsundersökningar, del 2. Linda Qviström, Jonas M. Nordin och Torun Zachrisson. 147 sidor. 

2023:22 Tierps kyrka. Omläggning av bogårdsmur och flytt av runstenar.
Arkeologisk kontroll. Robin Lucas. 15 sidor.