Skapande skola

Skapande skola Foto: LHK

Skapande skola stärker samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Om ni på er skola är intresserade av att beställa projekt för Skapande skola, med inriktning slöjd och hållbarhet, kontakta oss gärna! Ni når oss på Contact 

I den högra spalten på denna sida finner exempel på projekt inom Skapande skola. Ni kan också kontakta oss om ni vill anpassa föreslagna projekt eller utveckla helt nya som passar er verksamhet.